Verzuimbegeleiding

Uitdaging, plan van aanpak en begeleiding.

Verzuim is voor een onderneming heel vervelend. Niet zelden speelt er iets op de werkvloer waardoor iemand zich ziek meldt. Ook kan er sprake zijn van een ongeval, beroepsziekte of anderszins ziek-zijn. Bij verzuim kwesties breng ik dossiers op orde, mede van een WIA aanvraag. Ik werk samen met arbodiensten, bedrijfsartsen, preventiemedewerkers, arbeidsdeskundigen, re-integratie coaches en medezeggenschapsorganen.

Verzuimbegeleiding voor ondernemers